BB加固期吃什麼好? 給新手媽媽的4個粥底食譜

新手媽媽要準備BB加固期嘅飲食都免不得一番手忙腳亂,下面呢啲食譜就可以利用豐富食材,令BB食得開心又有營!

撰文/編輯部

1. 蕃薯粥

食材:
蕃薯  30克、粥底(白米1杯、水10杯,煮15分鐘)

做法:
1. 將蕃薯洗乾淨去皮,蒸熟。
2. 用攪拌機或叉將蕃薯磨成蓉,加入粥底拌勻,完成。

2. 蔬菜粥

食材:西蘭花20克、椰菜20克、菠菜10克、粥底

做法:
1. 將所有食材洗乾淨,西蘭花切碎、椰菜切絲、菠菜切小段備用。
2. 將西蘭花、椰菜、菠菜蒸熟,加入粥底拌勻。

3. 節瓜雞肉粥

食材:節瓜20克、雞髀肉20克、粥底適量

做法:
1. 將節瓜洗乾淨,去皮去籽後切片,雞髀肉汆水後備用。
2. 將節瓜片、雞腿肉蒸熟,用攪拌機打碎,倒入粥底拌勻。

4. 三文魚南瓜粥

食材:三文魚30克、南瓜20克、粥底

做法:
1. 將食材洗乾淨,南瓜切半,同三文魚一齊蒸熟。
2. 將南瓜肉挖出、三文魚去骨,放入攪拌機打碎,拌入粥底。